2017 Tornseglarna har minskat dramatiskt längs sydöstra kusten

Galleri

Detta galleri innehåller 1 bild.

De områden som jag kunnat inventera är sträckan mellan Karlskrona och Kalmar. Tornseglarna kan betraktas som en indikator-art, när det gäller störningar i biosfären och lufthavet. Minskade mängder luftplankton leder till att tornseglarna svälter och ungarna riskerar svälta ihjäl vid … Läs mer

Jämför själv satellitbilder

Galleri

2012-08-24 Här är det nästan snöfritt i norra delen av Grönland  https://worldview.earthdata.nasa.gov/?p=arctic&l=MODIS_Aqua_CorrectedReflectance_TrueColor,Coastlines&t=2012-08-24&z=2&v=-1647800.378800696,-1715078.852154376,449351.621199304,-357254.852154376   2016-08-24 Här ligger snö/is kvar i norra delen efter sommaren https://worldview.earthdata.nasa.gov/?p=arctic&l=MODIS_Aqua_CorrectedReflectance_TrueColor,Coastlines&t=2016-08-24&z=2&v=-1437508.7441302773,-1613644.4981483226,659643.2558697227,-255820.49814832257