1. Fakta

Uppdaterad 2018-05-18

Englands regering om Förordningen om geoengineering  https://publications.parliament.uk/pa/cm200910/cmselect/cmsctech/221/22102.htm

Geoengineering: United Nations Environment Programme https://www.unenvironment.org/search/node?keys=geoengineering

Geoengineering är verklighet och inte en konspirationsteori. Här är den politiska organisationen i Schweiz http://web.unep.org/about/cpr/events/briefings-secretariat/carnegie-climate-geoengineering-governance-initiative-workshop

Kanadas radio http://www.cbc.ca/radio/thecurrent/geoengineering-could-help-fight-climate-change-but-topic-politically-taboo-says-scientist-1.4655537 Solar geoengineering innebär att jordens strålningsbalans förändras – förhållandet mellan energin som når planeten och energin som lämnar den. Forskare tror att stigande temperaturer kan stoppas genom att påverka den balansen.

”Ett exempel skulle vara genom att lägga reflekterande aerosoler i stratosfären,” sade Keith. Detta skulle spegla inkommande energi från solen eller andra källor tillbaka till rymden. Min kommentar: Reflekterande aerosoler kan höja temperaturen istället, eftersom mikrovågorna som basstationerna sänder också kommer att reflekteras, men tillbaka till jorden. Tycker det är märkligt att dessa vetenskapsmän inte ens tycks fundera över hur mycket energi alla dessa miljarder mikrovågssändare tillför lufthavet. Ingen har redovisat  en  beräkning över hur mycket värmeenergi som den pulsade mikrovågsstrålningen tillför biosfären. De bara påstår att det är försumbart, men de redovisar inga vetenskapliga belägg för sitt påstående. Konstigt att vetenskapliga undersökningar inte krävs här?

Se filmen Publicerades den 27 feb. 2017. C2G2 tjänar ett viktigt syfte: att ansluta och mobilisera aktörer från många samhällssektorer för att se på de verkliga möjligheterna att konstruera klimatet – ett perspektiv som ger stor potential men också stor fara. Denna diskussion handlar om geoengineering från olika perspektiv, bland annat forskare, Röda Korset och Greenpeace. https://www.youtube.com/watch?v=qIfP6K0MCR0

Viktigt dokument 24 mars 2017, bevis för chemtrails https://legiscan.com/RI/text/H6011/2017

Patent som berör chemtrails

Abiotiska förutsättningar som krävs för contrailbildning, så att de kan ligga kvar och breda ut sig över himlen Environmental conditions required for contrail formation and persistence http://ir.library.oregonstate.edu/xmlui/bitstream/handle/1957/15531/Jensen%20et%20al%20JGR%201998.pdf

Sverige

Hemligt avtal med USA

Den 1/1 2008 skrev Sveriges regering avtal med USA. Och det var diplomaten Jonas Hafström som skrev på åt svenska folket.  Open Sky-avtalet  skrevs på fem år tidigare, vilket innebär att plan får vistas fritt i svenskt luftrum, om det råder fred. Flygningarna måste anmälas 72 timmar innan. Om nu USA ämnar skicka plan att flyga över Sverige, och skriver sekretess, då får inte svenska myndigheter erkänna det.

2008:58 Ett säkerhetsskyddsavtal med USA som Jonas Hafström skrivit på

Vetenskaplig_Teknologisk_Säkerhet_Samarbete_USA_vs_Sverige_2007

Science_and_Technology_Homeland_Security_Agreement_US_vs_Sweden_2007

Science_and_Technology_Agreement_US_vs_Sweden_2006

Vetenskapsrådets rapport 2011

Göran Perssons brev som godkänner överflygningar över Sverige Detta är ett mycket stort material och kräver mycket tid att läsa igenom, därför har jag själv inte än kunnat finna om de godkänt chemtrailsspridning och syftat med det.

Bo Thidé LOFAR/LOIS—a unique combination of radio facilities and IT infratructures for world-class astrophysics, space and earth sciences, and radio research LOIS LOFAR

Bo Thide Vibrerande radiospeglar 2004 super viktig rapport avslöjar det mesta.

USA

Global Skywatch: Amerikansk lag tillåter testning av kemikalier och biologiska ämnen, t ex chemtrails, på ”Civilbefolkningen” USA – dokumentet: http://globalskywatch.com/assets/downloads/PublicLaw_105-85.pdf

USA-patent Metod och anordning för att förändra ett område i jordens atmosfär, jonosfär, och / eller magnetosfär

USA-patent chemtrails

Bill Text 107th Congress (2001-2002)

H.R.2977 — Space Preservation Act of 2001 (Introduced in House – IH) (dokumentet)

SEC. 6. ICKE rymdbaserade VAPEN VERKSAMHET.

Ingenting i denna lag får tolkas som ett förbud mot användningen av medel för

(1) utforskning av rymden;

(2) rymdforskning och utveckling;

(3) testning, tillverkning eller produktion som inte är relaterad till rymdbaserade vapen eller system; eller

(4) civila, kommersiella eller militära verksamheter (inklusive kommunikation, navigering, övervakning, spaning, tidig varning, eller fjärranalys) som inte är relaterade till rymdbaserade vapen eller system.

107th CONGRESS 1st Session H. R. 2977

Snowden uncovers shocking truth behind Chemtrails

Stratospheric Particle Injection for Climate Engineering Cambridge University Engineering Department, i kombination med Bristol och Reading universitet, har varit framgångsrik. Experimentet  kommer sannolikt att få en £ 1.8m bidrag för att köra oktober 2010 – september 2013.WP2 partiklar skall sprutas in i stratosfären på höjder uppemot 10km (mid-latitud) och 18km (ekvatoriella). EPSRC är en av forsknngspartnerna.

GeoEngineering & Related Patents   Länk till olika typer av patenterade chemtrails

(Sparar denna länk här men har inte läst detta dokument Vet ej vad det innehåller, men det finns referenser som han hänvisar till. Kommer dock från USA vilket gör det tvivelaktigt)

________________

Miljödepartementet om nano-partiklar SOU 2013:70

Riksdagen om chemtrails Dnr 2013:564

Riksdagen om chemtrails DNR 2012:1325

Naturvårdsverkets rapport 5148 år 1999 Barium, Strontium plus andra metaller

Strontium  mikrogram/l medelvärde 1,2; minivärde 0,91;  maxvärde 3,3

Barium mikrogram/l medelvärde 0,76;  minivärde o,33;  maxvärde 1,2

Ny metod mäta volymen på nanopartiklar I Göteborg

Med nanopartiklar avses oftast partiklar som är mindre än 100 nanometer i diameter. Partiklar i den storleksklassen är potentiellt hälsofarliga.

– För att undvika att en katastrof som DDT eller asbestbomben smyger sig på obemärkt, har forskarna redan nu börjat utreda nanoteknikens risker. Det är också möjligt att det inom några år kommer att introduceras särskild kemikalielagstiftning för nanopartiklar, säger Jani Tuoriniemi vid institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborgs universitet.

SMED   står för Svenska MiljöEmissionsData, och är namnet på det konsortium inom vilket de fyra organisationerna IVL Svenska Miljöinstitutet AB, SCB (Statistiska centralbyrån), SLU (Sveriges lantbruksuniversitet), och SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut) samarbetar.

__________________________

Flygets belastning på miljön

BRÄNSLEFÖRBRUKNING beräknat på certifierat flygbränsle

– Bränsleförbrukning exempel: En beräkning på 100 % oktan för enkelhetens skull. En Boeing drar 1920 liter bränsle per timme. Farten är 900 km/h. På 90 mil producerar flygplanet 2304 liter vatten, vilket blir 25,6 liter vatten per mil. På samma sträcka producerar flygplanet 4608 l koldioxid, vilket ger 51,2 liter koldioxid per mil. Då återstår frågan kan 25 liter vatten per mil åstadkomma dessa enorma moln eller 2,5 liter vatten per kilometer? Är det logiskt? Om verkningsgrad är 75 % då återstår 25 % som kanske är partiklar vilket vi utgår ifrån för enkelhetens skull. Det ger 5,3 liter partiklar per mil, vilket är 0,53 liter partiklar per kilometer. Är det logiskt att 0,53 liter partiklar per kilometer kan bilda dessa enorma moln genom att fungera som kondensationskärnor? Totalt och med generös beräkning skulle 2,5 liter vatten plus 0,53 liter partiklar per kilometer ( 3,03 liter), ge möjligheten till en bildning av dessa enorma moln som ligger kvar. Är det logiskt?

100 % oktan: 1 kg bränsle ger knappt 1,5 kg vatten och 3 kg koldioxid. Normal effekt är 75 %.  Bensinen väger 0,8 kg/ liter

Jag har inte gjort beräkning på certifierat biobränsle som är något nytt men här finns en länk till SKY NRG

Brev till Miljödepartementet om flygplansbränsle ” Synpunkter på Transportstyrelsens rapport TSL 2009-5249 Utredning av förutsättningarna för att införa en svensk miljöklass för blyfri flygbensin från Hjelmco OIL

Ett brev daterat 1993 om flygplansbränsle och namn flygplansbränslen har och som man kan söka vidare för den som vill veta innehållet på vilka sorter som nyttjades och nyttjas

Flygbränsle med speciella miljöegenskaper från Hjelmco OIL

2010-08-28

SPECIFIKATION FÖR ETT BLYFRITT FLYGBRÄNSLE TSL 2010-1357

Med begränsning till endast bensinkvaliteter för flygändamål som uppfyller kraven i ASTM D 910 och/eller D 7547

Flygets belastning på miljön en studie

______________________________

Diverse

Ministerrådet i Danmark sida 5: Förordning om ändring av förordningen om hantering av vissa biologiska ämnen, bärare och tillhörande material originalet här: Viktigt besprutningsanordning på flygplan

Film vädermanipulering

Här gör ett företag reklam för vädermanipulering  Här är länk till personerna i teamet

SRMGI_report_The_governance_of_research

Weather as a Force Multiplier_Owning the Weather in 2025

The_Regulation_of_geoengineering

2014-09 Atmospheric_Aerosol_Properties_and_Climate_Impacts

_______________________

Institutet för rymdfysik,Uppsala och LOIS Space Centre,Växjö

 Vibrerande radiospegla och långsmala plasmarännor Bo Thide Vibrerande radiospeglar 2004 super viktig rapport avslöjar det mesta. Jordens rymdmiljö studerad med nya radiomätmetoder av Bo Thidé

Institution för rymdfysik IRF

Bo Thide´Jordens rymdmiljö studerad med nya radiomätmetoder

 LOFAR-LOIS blir den första radioforskningsanläggning som är fullt digitaliserad och opereras helt i mjukvara och där både forskare och allmänhet via snabba datanät har fritillgång i realtid till alla mätdata direkt från källan. Inte bara forskare utan av en skolor, intresse grupper och enskilda kommer alltså att kunna vara delaktiga i projektet. Genom att inte processerade digitalt insamlade radiosignalerna innan de sparas på datamedia, ges möjlighet att i efterskott genomföra virtuella observationer

Efter det att själva datainsamlingen avslutats går det nämligen att ur en och samma rådatamängd matematiskt återskapa olika mätsituationer och med hjälp av datorer få fram sammaresultat som om mätningen verkligen hade utförts i realtid. Detta flexibla och öppna förhållningssätt möjliggör studium av fenomen vilka annars kanske skulle gått spårlöst förbi.Linköpings Universitet Intresset ökar för storskaliga ingenjörsprojekt för att minska effekterna av den globala uppvärmningen

Linköping University Climate Engineering Programme (LUCE)

Om  LOFAR Chalmers Tekniska Högskola

Om LOIS Uppsala universitet, Blekinge tekniska högskola, samt Kalmar och Växjö högskolor

Vetenskapsrådet och Uppsala Universitet.

LÄNK TILL UPPSALA UNIVERSITETS FORSKNINGSOMRÅDEN

CODEX MYCKET INTRESSANT PÅ DENNA SIDA OM FORSKNINGSETIK, NANOPARTIKLAR etc

LOIS-projektet Uppsala universitet, kan ha ett samband med chemtrailsspridning?

________________________

Dokument: Ackrediterad provtagning för mossanalys

Prover visa höga halter aluminium

Det är i södra Sverige man sprider mest chemtrails och det är i södra Sverige LOIS-systmet är utbyggt. Finns det ett samband?

FN backar om klimatförändringarna:  De datormodeller som FN:s klimatpanel IPCC har använt för att förutsäga hur jordens temperatur kommer att utvecklas överdriver koldioxidens betydelse för klimatet och ger felaktiga prognoser. Det medger IPCC i ett utkast till en stor klimatrapport som ska publiceras i en serie delrapporter senare i år och under 2014.

Den mätstationen som man hänvisar till som bevis på ökade koldioxidhalter står på en vulkan vulkanen Mauna Loa på Hawii och det är där man uppmätt rekordnoteringen. Eftersom aktiva vulkaner läcker koldioxid, kan man inte anse att mätdatan är representativ för ökad koldioxid på grund av människans aktiviteter. Med största sannolikhet höjer denna mätstation medelvärdet på koldioxidhalten avsevärt.

FN varnades för riskerna med chemtrailsspridning redan för flera år sedan

Weather as a Force Multiplier:Owning the Weather in 2025

Redan 1997 lämna Miljöpartiet in en motion om HAARP chemtrails-spridning

I Politiken kan man läsa detta om chemtrails

I Miljöaktuellt kan man läsa detta om chemtrails

I P1 Klotet tar man upp om chemtrails

Forskningsteam i Linköping  skall undersöka om  geoengineering

 Om ETC-gruppen

Ny teknik tar upp om chemtrails att påverka vädret för att minska uppvärmningen

Information om chemtrails  som pågått sedan omkring 1990 – och effekten har varit förödande för grödor, vilda djur och människors hälsa. Vi håller på att besprutas med giftiga ämnen utan vårt samtycke och ansvariga  nekar att det sker, därför vet heller ingen varför det sker om det finns ett eller flera syften. Att det sker, det har många sett världen över och inte minst i Sverige. Se inte denna dokumentär om du har högt blodtryck.

En bok av William Thomas Chemtrails confirmed

Här skriver Olle Häggström, Chalmers, professor i matematisk statistik, om geoengineering

Olle Hägglunds artikel ligger även på Uppsalainitiativets webb

EU-parlamentet om chemtrails

Den globala uppvärmningen som inte nått sydpolen utan syns mest på norra halvklotet kan vara den ökande mobilstrålningen. Se temperaturdiagrammet på Svalbard där temperaturen ökat dramatiskt efter att mobilsändarna byggs ut under 1990-talet Mätningar börjar 1910 så det ger en god bild över temperaturen under 1900-talet fram till nu. SE HÄR Att då tillföra än mer partiklar i luften måste enligt fysikens lagar öka uppvärmningen ytterligare, med ökad reflektion, ökad uppvärmning som ökar luftrörelsen som så ökar friktionen mellan partiklarna osv osv.Med massor av miljontals sändare på marken har vi l ju flyttat ner solens elektromagnetiska strålning till marknivå. Kolla även här

Allt fler uppmärksammar chemtrailsspridning över hela världen, men myndigheterna håller tyst

En film: Geoengineering Investigation Demanded By Numerous Experts

Eller detta över London

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s